من رژیم دارم

یکی از دوستان با اینکه هیکل مناسبی داشت، گفت من رژیم دارم! من با تعجب گفتم تو که اندام مناسبی داری، برای چی رژیم گرفتی؟ گفت رژیم غذایی ندارم، رژیم تفکر و رفتار دارم. از…