1. صفحه نخست
  2. جک ما

برچسب: جک ما

سرگذشت مثبت
جک ما خالق شرکت علی بابا

جک ما خالق شرکت علی بابا

بیوگرافی شگفت انگیز جک ما موسس شرکت علی بابا نمود آشکار پشتکار و درس گرفتن از شکست است. شکست های احتمالی را فرصت هایی در قالب مبدل بدانید و تسلیم آنها نشوید. باور به اینکه…